Odpowiedz do: Prośba

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba Odpowiedz do: Prośba

#22327
Jan Proski
Użytkownik

Królewska Huta Górny Śląsk, dnia 20 października 1902
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1.) pracownik kopalniany Peter Rzimski o tożsamości uznanej w oparciu o [złożony wcześniej] wniosek o zawarcie związku małżeńskiego, katolickiego wyznania, urodzony 19 października 1875 w Ornontowitz [Ornontowice] powiat Pless [Pszczyna], zamieszkały w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku Steigerstraße 16, syn chałupnika Anton Rzimski i jego żony Karolina z domu Zdzieblo zamieszkałych w Ornontowitz,
2.) Maria Pohl aktualnie pracująca zarobkowo, o tożsamości uznanej w oparciu o [złożony wcześniej] wniosek o zawarcie związku małżeńskiego, katolickiego wyznania, urodzona 31 lipca 1873 w Josefsdorf [Józefowiec] powiat Kattowitz, zamieszkała w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku Barbarastraße 17, córka Albertine Pohl teraz wdowy po pracowniku kopalnianym Reinhold zamieszkałej w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku.
Świadkami byli:
3.) rębacz Franz Gawlik, o tożsamości uznanej w oparciu o świadectwo ślubu, 42 lata, zamieszkały w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku Steigerstraße 2
4.) pracownik kopalniany Karl Moczko, o tożsamości uznanej na podstawie wezwania do służby wojskowej, 22 lata, zamieszkały w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku Wasserstraße 14
Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych w obecności świadków każdemu z
osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza
ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.

Przeczytano na głos, uznano i podpisano