Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

#25525
Jan Proski
Użytkownik

12_2483_21_u38-scaled.jpg

Chropaczow am 30. Januar 1902

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit
nach bekannt,
die Hebamme Marie Kleinert
geborene Purgol
wohnhaft in Chropaczow
und zeigte an, daß von der
Marie Lukasczyk geborenen Krzysczyk
Ehefrau des Grubenarbeiters Constantin
Lukasczyk — beide katholischer Religion,
wohnhaft bei ihrem Ehemann
zu Chropaczow Gemeindebezirk in der Wohnung des Invaliden Winzent Krzysczyk
am fünf und zwanzigsten Januar des Jahres
tausend neunhundert und zwei Vormittags
um eilf Uhr ein Mädchen
geboren worden ist und daß das Kind die Vornamen
Elisabeth Pauline
erhalten habe. Vorstehend in 9. Zeile das Druckwort „Religion”
gestrichen. Die Anzeigende erklärte, daß sie bei der Nieder-
kunft der Frau Lukasczyk zugegen gewesen sei.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.
(-) Marie Kleinert
geborene Purgol

Chropaczów, 30.01.1902

Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawiła się dzisiaj, znana co do osoby akuszerka Maria Kleinert z domu Purgol zamieszkała w Chropaczowie i zgłosiła, że Maria Lukasczyk z domu Krzysczyk żona pracownika kopalnianego Constantin Lukasczyk – obydwoje wyznania katolickiego zamieszkała wspólnie z jej mężem w Chropaczowie na terenie Gminy w mieszkaniu inwalidy Winzent Krzysczyk dnia 25.01.1902 przed południem o godzinie 11:00 urodziła dziewczynkę której nadano imiona Elisabeth Pauline.
Powyżej skreślono w dziewiątej linijce wyraz drukowany „Religion”. Zgłaszająca oznajmiła, że była obecna przy rozwiązaniu pani Lukasczyk.
Przeczytano na głos, uznano i podpisano
(-) Marie Kleinert, z domu Purgol