Odpowiedz do: Przetłumaczenie aktu małżeństwa Franciszek Maciejonczyk i Anna Świaczny

Strona główna Fora Tłumaczenia Przetłumaczenie aktu małżeństwa Franciszek Maciejonczyk i Anna Świaczny Odpowiedz do: Przetłumaczenie aktu małżeństwa Franciszek Maciejonczyk i Anna Świaczny

#25577
Jan Proski
Użytkownik

347-sygn.-4-rob.-scaled.jpg
347-sygn.-4-rob…-scaled.jpg

Pallowitz, am fünfundzwanzigsten
Mai tausendneunhundertsieben.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zwecke der Eheschließung:
1. der ledige Grubenarbeiter Franz, Jakob Maciejonczyk, der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren am ersten Mai des Jahres tausendachthundertsiebenzigundsieben zu Nieder Schwirklan Kreis Rybnik, wohnhaft in Stanowitz Kreis Rybnik, Sohn des Stellenbesitzers Josef Maciejonczyk und dessen Ehefrau Johanna geborene Kordulla wohnhaft in Stanowitz;
2. die unvereh[e]lichte Bauertochter Anna, Wiktorie Swiaczny, der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren am sechsundzwanzigsten September des Jahres tausendachthundertachtzigundsechs zu Pallowitz, Tochter des Bauers Franz Swiaczny und dessen Ehefrau Josefa geborene Grzegorzek wohnhaft in Pallowitz.

Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:
3. der Halbbauer Karl Grzegorzek, der Persönlichkeit nach bekannt, 48 Jahre alt, wohnhaft in Pallowitz
4. der Hofeschmied Franz Pollok, der Persönlichkeit nach durch den ersten Zeugen ausgewiesen, daher anerkannt, 40 Jahre alt, wohnhaft in Stanowitz.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1. samotny, pracownik kopalniany Franz Jakob Maciejonczyk, znany co do osoby, katolickiego wyznania, urodzony 01.05.1877 w Nieder Schwirklan powiat Rybnik, zamieszkały w Stanowitz powiat Rybnik, syn chałupnika albo zagrodnika albo kmiecia [Stellenbesitzer] Josef Maciejonczyk i jego żony Johanna z domu Kordulla zamieszkałych w Stanowitz;
2. niezamężna córka kmiecia Anna Wiktorie Swiaczny, znana co do osoby, katolickiego wyznania, urodzona 26.09.1886 w Pallowitz, której rodzicami są kmieć Franz Swaczny i jego żona Josefa z domu Grzegorzek zamieszkali w Pallowitz.
Świadkami byli:
3. kmieć [dosłownie półkmieć, a więc nie posiadający aż tak dużo ziemi jak kmieć] Karl Grzegorzek, znany co do osoby, 48 lat, zamieszkały w Pallowitz
4. kowal folwarczny Franz Pollok, o tożsamości znanej pierwszemu świadkowi przez co uznanej, 40 lat, zamieszkały w Stanowitz.