Odpowiedz do: Prośba o tł. Monika Winkler-akt zgonu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tł. Monika Winkler-akt zgonu Odpowiedz do: Prośba o tł. Monika Winkler-akt zgonu

#25594
Jan Proski
Użytkownik

Schönwald, 24[!].12.1889
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, łowca/myśliwy Fritz Winkler, zamieszkały w Jordansmühe i zgłosił, że jego żona Monika Winkler, z domu Schendera, 71 lat, katolickiego wyznania, zamieszkała w Jordansmühe, urodzona w Lublinitz, córka szewca Thomas Schendera i jego żony Catharina nazwisko panieńskie [zgłaszającemu] nieznane, zmarła w Jordansmühe dnia 25[!].12.1889 o godz. 5:00.