Odpowiedz do: Proszę o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Proszę o tłumaczenie z niemieckiego

#25698
To_Jo
Użytkownik

Nr 29
Piekary Rudne (Rudypiekar), dnia 28. maja 1922
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu zawarcia związku małżeńskiego

1. palacz kotłowy (Kesselheizer) Joseph Leppich, stanu wolnego, o potwierdzonej tożsamości,
urodzony 4. marca 1893 w Krapkowicach – Otmęt (Ottmuth), powiat Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz), rejestr urodzeń nr 29. USC Otmęt (Ottmuth), zamieszkały w Radzionkowie (Radzionkau), Bergwerstraße 46
2. Martha Kowoll, stanu wolnego, bez zawodu, o potwierdzonej tożsamości,
urodzona dnia 30. kwietnia 1899 w Piekarach Śl. (Deutsch Piekar), rejestr urodzeń nr 118 USC Piekary Śl. (Deutsch Piekar), zamieszkała w Suchej Górze (Trockenberg)

Jako świadkowie zostali powołani i zgłosili się
3. gospodarz (Bauer) Peter Cygon, o znanej tożsamości, 30 lat, zamieszkały w Suchej Górze (Trockenberg)
4. gospodarz (Bauer) Robert Kowoll, o znanej tożsamości, 30 lat, zamieszkału w Suchej Górze (Trockenberg)

Urzędnik stanu cywilnego zwrócił się kolejno
do każdego z narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą wstąpić w związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,
na co urzędnik orzekł, że na mocy kodeksu cywilnego
są odtąd prawowitym małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Leppich Joseph
Martha Leppich z domu Kowoll
Cygon Piotr
Kowol Robert
Urzędnik stanu cywilnego
….

_________________
pzdr. Stefan