Odpowiedz do: Proszę o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Proszę o tłumaczenie z niemieckiego

#25701
To_Jo
Użytkownik

Nr 270
Rybnik, dnia 8. września 1913

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś położna Hedwig Oculus z domu Kittel, zamieszkała w Rybniku, i zgłosiła, że

niezamężna Franziska Kowaltzki, bez zawodu, wyznania katolickiego, zamieszkała w Rybniku – Smolna u ślusarza gazowniczego (Gasschlosser) Karl´a Kowaltzki

w Rybniku w jego mieszkaniu dnia 5. września 1913 o godzinie 3:15 rano urodziła dziewczynkę, która otrzymała imiona Hildegrad Mathilde.

Zgłaszająca oświadczyła, że była przy powyższym porodzie obecna.
Jeden wyraz drukowany skreślono.

Przeczytano, potowerdzono i podpisano
Hedwig Oculs z domu Kittel

Urzędnk stanu cywilnego
w zastępstwie
….

____________
pzdr. Stefan