Odpowiedz do: Proszę o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Proszę o tłumaczenie z niemieckiego

#25702
Jan Proski
Użytkownik

Dopisek z prawej strony u góry:

Der Bautechniker Eduard Pallarz, wohnhaft in Niedobschütz, hat bei der im Heiratsregister des Standesamts Rybnik von 1916 unter Nr.16 beurkundeten Eheschließung mit der Franziska Kowatzki das nebenbezeichnete Kind als das seinige anerkannt.
Rybnik dnia 03.05.1916
Der Standesbeamte
In Vertretung
(-) ….

Technik budownictwa Eduard Pallarz zamieszkały w Niedobczycach, stosownie do oświadczenia zawartego w akcie małżeństwa z Franziska Kowatzki USC Rybnik 16/1916, uznał ojcostwo obok wpisanego dziecka.
Rybnik, 03.05.1916
Urzędnik USC
w zastępstwie
(-) …