Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

#26284
Jan Proski
Użytkownik

formatfactoryzgon-wincent-krzyscik.jpg

Chropaczow, am 28. April 1909
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die verehelichte Luzie Krzyscik geborene Painczyk, wohnhaft zu Chropaczow und zeigte an, daß ihr Ehemann Tagearbeiter Vinzent Krzyscik, 57 Jahre alt, katholischer Religion, wohnhaft in Chropaczow, geboren zu Neudorf Kreis Kattowitz, Sohn der zu Kochlowitz verstorbenen Ehelute Tagearbeiter Michael Krzyscik und Marie geborene unbekannt, zu Chropaczow Gemeindebezirk in seiner Wohnung am achtundzwanzigsten April des Jahres tausend neunhundert und neun Vormittags um sieben Uhr verstorben sei.
Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibenunkunde der Anzeigenden mit Handzeichen versehen. XXX

Chropaczow dnia 28.04.1909
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawiła się dzisiaj, znana co do osoby, zamężna Luzie Krzyscik z domu Painczyk, zamieszkała w Chropaczow i zgłosiła, że jej mąż dniówkarz Vinzent Krzyscik, 57 lat, katolickiego wyznania, zamieszkały w Chropaczow, urodzony w Neudorf powiat Kattowitz, syn zmarłych w Kochlowitz małżonków dniówkarza Michael Krzyscik i Marie, nazwisko panieńskie jest zgłaszającej nieznane, zmarł 28.04.1909 o godz 07:00 w swoim mieszkaniu w Chropaczow na terenie gminnym.
Przeczytano na głos, uznano i z powodu niepiśmiennictwa zgłaszającej zaopatrzono jej własnoręcznymi znakami graficznymi. XXX