Odpowiedz do: j niemiecki, prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia j niemiecki, prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: j niemiecki, prośba o tłumaczenie

#26392
To_Jo
Użytkownik

Myslowitz (Mysłowice), dnia 28 stycznia 1908

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnegp stawił sie dziś
znany nam palacz kotłowy (Kesselheizer) Emil Rauer
zamieszkały w Myslowitz (Mysłowice) Moltkestrasse 13
i zgłosił, że

Anna Rauer z domu Lehr, jego małżonka,
wiek 41 lat, 6 miesięcy, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Myslowitz (Mysłowice), Moltkestrasse 13,
urodzona w Bučina* (Botschina in Ungarn)
córka górnika (Bergmann) /imię nieznane/ Lehr
i jego małżonki (imię i nazwisko panieńskie nieznane),
oboje nie żyją,

zmarła w Myslowitz (Mysłowice) w miejskim lazarecie
dnia 28. stycznia roku 1908
o godzinie 2:30 w nocy.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Emil Rauer
Urzędnik stanu cywilnego
W zastępstwie

__________________
* Odczytałem „Botschina in Ungarn”, ale takiej miejscowości nie znalazłem. Jest kilka miejscowości o nazwie „Bučina”, które mogły się kiedyś pisać „Butschina”. Żadna z nich nie leży ale na Węgrzech, tylko w Czechach (należąych wtedy do Austro-Węgier). Nie mam innego pomysłu. Tu link do spisu różnych miejscowości Bučina z niemieckiej Wikipedii
https://de.wikipedia.org/wiki/Bu%C4%8Dina_(Begriffskl%C3%A4rung)

_______
Stefan