Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Goretzki – śląskie / poszukiwanie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – Goretzki – śląskie / poszukiwanie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Goretzki – śląskie / poszukiwanie

#26554
To_Jo
Użytkownik

Nr 12
Halemba, dnia 27. grudnia 1874
Przed niżej podpisanzm urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś znany nam
chałupnik (Häusler) Anton Guretzki
zamieszkały w Kłodnicy (Klodnic), wyznania katolickiego,
i zgłosił, że
Susanna Guretzki z domu Wieczorek, jego małżonka, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim,
w Kłodnicy (Klodnitz) w jego mieszkaniu dnia 26. grudnia 1874 o godzinie drugiej w nocy urodziła dziecko płci żeńskiej, które otrzymało imię Josepha.
Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Anton Goretzki

Urzędnik stanu cywilnego
w zast. ….
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nr. 12
Halemba dnia 12 października 1909
Na polecenie sądu rejonowego w Katowicach (Kattowitz) z dnia 6 września 1909,
znak 2.III.76.77/09, wprowadza się poprawkę:
Pochodzący z Kłodnicy (Klodnitz) rodzice Josephy Brozek, zaślubionej z robotnikiem huty cynku, nazywają się na nazwisko „Goretzki” a nie „Guretzki”
Urzędnik stanu cywilnego

______
pzdr. Stefan