Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Przybylla / Goretzki – śląskie / poszukiwanie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – Przybylla / Goretzki – śląskie / poszukiwanie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Przybylla / Goretzki – śląskie / poszukiwanie

#26555
To_Jo
Użytkownik

Nr 27
Halemba, dnia 5 czerwca 1885
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam komornik (Einlieger) i robotnik w hucie cynku (Zinkhüttenarbeiter) Paul Przybyła, zamieszkały w Kłodnicy (Klodznitz), wyznania katolickiego
i zgłosił, że
Rosalie Przybyła z domu Gorecki, jego małżonka, wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim,
w Kłodnicy (Klodnitz) w jego mieszkaniu dnia 2. czerwca 1885 o godzinie wpół do drugiej po południu urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało imie Paul.
Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Paul Pszibylla
Urzędnik stanu cywilnego

_ _ __ _ _ _

Nr 5
Halemba, dnia 14. czerwca 1884

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu zawarcia związku małżenskiego

1. Chałupnik (Häusler) i robotnik huty cynku (Zinkhüttenarbeiter) Paul Przybyła,
o tożsamości potwierdzonej przez znanego nam przewodniczącego gminy Stara Kuźnia (Althammer) Buballa,
wyznania katolickiego, urodzony 27. czerwca 1858 w Starej Kuźni (Althammer), powiat Pszczyna (Pless), zamieszkały w Starej Kuźni (Althammer),
syn chałupnika (Häusler) Albert Przybyła i jego małżonki Susanna z domu Janota, oboje zmarli, ostatnio zamieszkali w Starej Kuźni (Althammer)

2. Rosalie Gorecki, o potwierdzonej tożsamości, wyznannia katolickiego, urodzona 28.sierpnia 1865 w Starej Kuźni (Althammer) powiat Pszczyna (Pless), zamieszkała w Kłodnicy (Klodnitz),
córka chałupnika (Häusler) Anton Gorecki i jego małżonki Susanna z domu Wieczorek, oboje zamieszkali w Kłodnicy (Klodnitz)

Jako świadkowie zostali powołami i stawili się :

3. przewodniczący gminy (Gemeindevorsteher) Gregor Buballa, o znanej tożsamości,
wiek 53 lata, zamieszkału w Starej Kuźni (Althammer)

4. chałupnik (Häusler) Johann Cipa, o znanej tożsamości, wiek 57 lat, zamieszkały w Kłodnicy (Klodnitz)

Urzędnik stanu cywilnego skierował w obecności świadków kolejno do każdego z narzeczonych pytanie:
czy oświadczają, że chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, na co urzędnik stanu cywilnego oświadczył, że moca prawa są odtąd prawowicie zawartym małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Paul Pszibylla
Rosali Pszibylla
Grego Buballa
+++ odręczny znak Johann´a Cipa

Urzędnik stanu cywilnego