Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Przybylla – śląskie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – Przybylla – śląskie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Przybylla – śląskie

#26594
To_Jo
Użytkownik

Nr 28
Halemba, dnia 28 Maja 1890

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś wdowa po chałupniku (Häusler) Susanna Gorecki z domu Wieczorek, o tożsamości potwierdzonej przez znaną nam osobę, żonę komornika (Einliegerfrau) Marianna Wewyoł (?),
zamieszkała w Kłodnicy (Klodnitz), wyznania katolickiego,

i zgłosiła, że

wdowa po komorniku (Einliegerwittwe) Rosalie Przybyła z domu Gorecki, której małżonek, robotnik w hucie cynku (Zinkhüttenarbeiter) Paul Przybyła zmarł 31 marca 1890,
wyznania katolickiego, zamieszkała w Kłodnicy (Klodnitz)

w Kłodnicy (Klodnitz) w swoim mieszkaniu, dnia 26. maja 1890, o godz. 9:00 wieczorem urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało imię Robert.

Ponadto Susanna Gorecki oświadczyła, że była przy porodzie Rosalii Przybyła obecna.

Przeczytano, potwierdzono i z powodu niepiśmienności podkrzyżykowane odręcznym znakiem xxx Susanny Gorecki

Urzędnik stanu cywilnego

_________
Stefan