Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Skorka – śląskie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – Skorka – śląskie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Skorka – śląskie

#26606
To_Jo
Użytkownik

Nr 1
Halemba, dnia 2 stycznia 1900

Przed niżej podppisanym urzędnikime stanu cywilnego stawiła sie dziś znana nam
rejonowa położna (Bezirkshebamme) Pauline Schlossarek z domu Hain, zamieszkała w starej Kuźni (Althammer)

i zgłosiła, że

Hedwig Skorka z domu Goretzki, małżonka komornika (Einlieger) i robotnika w hucie cynku (Zinkhüttenarbeiter) Michael´a Skorka, oboje wyznania katolickiego, zamieszkali w Kłodnicy (Klodnitz)

w mieszkaniu Michael´a Skorka w Kłodnicy (Klodnitz) dnia 28. grudnia 1899 o godzinie drugiej po południu urodziła chłopca, który otrzymał imię Emil.

Pani Schlossarek oświadczyła, że była przy porodzie Hedwig Skora obecna*. Powyżej skreślono dwa wyrazy drukowane.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Paulina Schlossarek z domu Hain
Urzędnik stanu cywilnego


* Die Frau Schlossarek erklärte, daß sie
bei der Niederkunft der Hediwg Skorka zugegen gewe-
sen sei.