Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Przybylla Paul – śląskie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – Przybylla Paul – śląskie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – Przybylla Paul – śląskie

#26607
To_Jo
Użytkownik

Nr 35
Wirek (Antoniehütte), dnia 31 marca 1890

Pismem z dnia 31. tego miesiąca
administracja lazaretu dostarczyła
niżej podpisanemu urzędnikowi stanu cywilnego
zgłoszenie, że prażelnik / ruszciarz* (Blendenröster)
Paul Przibilla, wiek 33 lata, wyznania katolickiego,
zamieszkały w Starej Kuźni (Althammer), powiat Pszczyna (Pless),
tam również urodzony, ostatnio żonaty z Rosalią z domy Goretzki,
syn zmarłego w Starej Kuźni (Althammer) chałupnika (Häusler) Alberta Przibilla
i jego tamże zamieszkałej małżonki Susanny z domu Janotta,
zmarł w lazarecie gwarectwa hutniczego (Hüttenknappschaftlazareth)
w Wirku (Anotnienhütte) dnia 31 marca roku 1890 o godzinie 9:30 przed południem.
Urzędnik stanu cywilnego
W zastępstwie
…..

* robotnik pracujący przy obsłudze pieca do prażenia blendy cynkowej

______
Stefan