Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – akt urodzenia (po rosyjsku)

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – akt urodzenia (po rosyjsku) Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – akt urodzenia (po rosyjsku)

#26646
DorotaK
Użytkownik

Akt 77 / 1906
Działo się w mieście Opoczno 28.02/13.03.1906 roku o godz. 10 rano. Stawił się: Jan Lasota, 42 lata, chłop, zamieszkały we wsi Gorzałków, w obecności: Kazimierza Rożeja, 23 lata i Mateusza Barana, 40 lat, chłopów, zamieszkałych we wsi Gorzałków i okazał nam dziecię męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się we wsi Gorzałkowie 27.02/12.03 tego roku o godz. 8 rano, od jego żony Marianny urodzonej Świątek, 30 lat. Dziecięciu temu na chrzcie świętym sprawowanym dzisiaj, przez ks. Wacława Kosińskiego wikarego opoczyńskiej parafii, dano imię: Józef, a chrzestnymi jego byli: Kazimierz Rożej i Zofia Baran. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. J. Dąbrowski

Akt 41 / 1907
Działo się w mieście Opoczno 21.01/03.02.1907 roku o godz. 4 po południu. Stawił się: Wincenty Chrustowicz, 36 lat, mieszczanin, zamieszkały w mieście Opoczno, w obecności: Piotra Wojciechowskiego, 40 lat i Mariana Kozierawskiego, 50 lat, mieszczan, zamieszkałych w mieście Opoczno i okazał nam dziecię żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w mieście Opoczno 18/31.01 tego roku o godz. 11 wieczorem, od jego żony Bronisławy urodzonej Gnoińska, 25 lat. Dziecięciu temu na chrzcie świętym sprawowanym dzisiaj, przez ks. Wacława Kosińskiego wikarego opoczyńskiej parafii, dano imię: Marianna, a chrzestnymi jego byli: Piotr Wojciechowski i Janina Kozierawska. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. J. Dąbrowski

Dorota