Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktu urodzenia z j. rosyjskiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie aktu urodzenia z j. rosyjskiego Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktu urodzenia z j. rosyjskiego

#26648
DorotaK
Użytkownik

Akt 137 / 1886
Działo się w osadzie Sławków 05/17.06.1886 roku o godz. 10 rano. Stawił się osobiście: Stanisław Lichterowicz, młynarz, 35 lat, zamieszkały w osadzie Sławków, w obecności: Stefana Lichterowicza, młynarza, 28 lat i Józefata Niepielskiego, właściciela zakładu piwowarskiego, 37 lat, zamieszkałych w osadzie Sławków i okazał nam dziecię męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w osadzie Sławków 16/28.05 bieżącego roku o godz. 5 rano, od jego żony Olimpii urodzonej Stawiarska, 21 lat. Dziecięciu temu na chrzcie świętym sprawowanym dzisiaj, przez ks. Hipolita Łapinkiewicza, dano imiona: Apolinary Antoni, a chrzestnymi jego byli: Józef Stawiarski i Józefa Lichterowicz. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany i następnie przez nas tylko, z powodu ich niepiśmienności, podpisany. Ks. Hipolit Łapinkiewicz
* na marginesie – 03/16.09/1911 roku zawarł związek małżeński ze Stefania Marianną Nowacką w kościele św. Zygmunta w Częstochowie

Dorota