Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – akt ślubu (po rosyjsku)

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – akt ślubu (po rosyjsku) Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – akt ślubu (po rosyjsku)

#26650
DorotaK
Użytkownik

Akt 6 / 1896
Działo się we wsi Czermno 21.01/02.02.1896 roku o godz. 5 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Jana Zenki, 50 lat i Karola Staszewskiego, 42 lata, chłopów, zamieszkałych we wsi Gustawów, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Wincentym Chrustowiczem – kawalerem, 25 lat, synem chłopów zmarłego Ludwika i Julianny urodzonej Gros, urodzonym i zamieszkałym we wsi Opoczno parafii tejże, jak potwierdza akt urodzenia i świadectwo o ogłoszeniu małżeństwa,
a Bronisławą Gnoińską – panną, 25 lat, córką zmarłego Aleksandra i Marianny urodzonej Jabłońska, urodzoną we wsi Nosalewice parafia Przebórz, a zamieszkałą we wsi Gustawów parafia Czermno, jak potwierdza akt urodzenia.
Małżeństwo poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym i opoczyńskim parafialnych kościołach. Nowożeńcy oświadczyli, że ślubna umowa między nimi zawarta nie była. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego sprawowany przez ks. Józefa Janiszewskiego, miejscowego administratora parafii Czermno. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Józef Janiszewski

Dorota