Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#26693
To_Jo
Użytkownik

Nr 81
(Rejestr zapowiedzi nr 111)
Oschersleben (nad Bode), dnia 13. sierpnia 1932

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu
zawarcia związku małżeńskiego:

1. służący hotelowy (Hoteldiener) Josef Grzesiok,
o tożsamości potwierdzonej na podstawie aktu urodzenia przedłożonego do zapowiedzi,
urodzony 2. lutego 1896 w Królewskiej Hucie (Königshütte) na Gónym Śląsku,
nr 261 rejestru urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Królewskiej Hucie (Königshütte),
zamieszkały w Oschersleben (nad Bode), Schützenstraße 16.

2. Gertrud Tonn, bez zawodu,
o znanej tożsamości, urodzona 18. marca 1900 w Oschersleben, powiat Oschersleben,
nr 133 rejestru urodzeń urzędu stanu cywilnego w Oschersleben,
zamieszkała w Oschersleben (nad Bode), Schützenstraße 16
……………….

Oschersleben, dnia 24.07.1969
Małżonek zmarł 21.07.1969.
Urząd stanu cywilnego Oschersleben (nad Bode)
nr 295/1969

Kierownik wydziału dokumentów
….

_______
pzdr. Stefan