Odpowiedz do: Prośba o odczytanie – akt ślubu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o odczytanie – akt ślubu Odpowiedz do: Prośba o odczytanie – akt ślubu

#26707
To_Jo
Użytkownik

Nr 4
Bismarckhütte (Chorzów Batory), dnia 20. stycznia 1908

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś
w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. robotnik kopalni (Grubenarbeiter) Johann Christian Foerster, wdowiec,
o znanej tożsamości, wyznania ktolickiego, urodzony 12. czerwca 1871
w Kattowitz (Katowice), powiat miejski Kattowitz,
syn zmarłego w Kattowitz (Katowice) mistrza szewskiego (Schuhmachermeister)
Ferdinand´a Foerster i jego małżonki Beate z domu Slawa, zmarłej i ostatnio
zamieszkałej w Sosnowcu w Królestwie Polskim

2. niezamężna Klara Marianna Czypionka,
o znanej tożsamości, wyznania katolickego, urodzona 25. maja 1879
w Ober Hajduk (Hajduki Górne / Chorzów-Batory) powiat wiejski Beuthen (Bytom),
zamieszkała w Bismarckhütte (Chorzów Batory),
córka emerytowanego wagmistrza / wagowego (Waagemeister)
Joseph´a Czypionka i jego małżonki Julianna z Hrobok
zamieszkałych w Bismarckhütte (Chorzów Batory)

Jako świadkowie zostali powołani i stawili się
3. strażnik materiałów (Materialaufseher) Johann Filak
o znanej tożasamości, wiek 24 lata, zamieszkały: Kostuchna powiat Pless (Pszczyna)

4. starszy rębacz (Oberhäuer) Arthur Förster, o znanej tożsamości,
wiek 44 lata, zamieszkały: Bismarckhütte (Chorzów Batory)

Urzędnik stanu cywilnego skierował w obecności świadków kolejno do każdego z narzeczonych pytanie:
czy oświadczają, że chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, na co urzędnik stanu cywilnego oświadczył, że moca prawa są odtąd prawowicie zawartym małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Johann Förster
Klara Förster z domu Cypionka
Filak Johann
Arthur Förster

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie
…………

_______________
Pozdr. Stefan