Odpowiedz do: Prośba o tlumaczenie j.niemiecki

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tlumaczenie j.niemiecki Odpowiedz do: Prośba o tlumaczenie j.niemiecki

#26717
To_Jo
Użytkownik

Koenigshütte (Chorzów), dnia 26 sierpnia 1876

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
Johanna z domu Morcinek, zamężna z ceglarzem (Ziegelstreicher) Johann Stiller,
o tożasmości potwierdzonej na podstawie arkusza paragonu fiskalnego (Steuerquittungsbogen) jej męża, zamieszkała w Koenigshütte, Kronprinzenstrasse,
i zgłosiła, że

niezamężna Johanna Stiller, jej córka, wyznania katolickiego, zamieszkała w Koenigshütte (Chorzów) u zgłaszającej,

w Koenigshütte (Chorzów) w mieszkaniu zgłaszającej dnia 23. sierpnia 1876 o godzinie piątej po południu urodziła dziecko płci męskiej, kótre otrzymało imie Johann.

Johanna Stiller oświadczyła, że była przy porodzie jej córki Johanny Stiller obecna.

Odczytano, potwierdzono i z powodu niepiśmienności opatrzone odręcznym znakiem Johanny Stiller xxx

Urzędnik stanu cywilnego

– – – – – – – – – – – – – –
Nr 955
Matka dziecka nazywa się
na imię Anna , a nie Johanna.
Korektę wprowadzono na polecenie
królewskiego sądu okręgowego, I. izba cywilna
w Beuthen (Bytom) z dnia 26. lutego 1891

Urzędnik stanu cywilnego
W zastepstwie …

Nr.955
Koenigshütte (Chorzów) dnia 21 marca 1891

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego
stawił się dziś robotnik kopalni (Grubenarbeiter) Peter Stephan Grzesiok,
zamieszkały w Koenigshütte (Chorzów) przy Schützenstrasße nr 18,
wyznania katolickiego, o tożsamości potwierdzonej na podstawie przedłożonego aktu ślubu
z dnia 28. stycznia 1877, z którego wynika, że przed urzędnikiem stanu cywilnego
w Ober Heiduk (Hajduki Górne / Chorzów Batory) zawarł on małżeńswto z wyżej
wspomnianą Anna Stiller, i oświadczył, że

uznaje ojcostwo dziecka urodzonegp przez jego obecna żonę
w dniu 23 sierpnia 1876 roku.

Odczytano, potwierdzomo i podpisano
Peter Grzesiok

_________
pozdr. Stefan