Odpowiedz do: Tłumaczenie # j. niemiecki

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie # j. niemiecki Odpowiedz do: Tłumaczenie # j. niemiecki

#26875
To_Jo
Użytkownik

Nr 5
Brzezinka, dnia 14 lutego 1895

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili sie dziś w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. Posiadacz ziemski (Grundbesitzer) i wdowiec Thomas Goletz, o znanej tożsamości, wyznania katlolickiego, urodzony 21. grudnia roku 1860 w Städtisch Janow Antheil Myslowitz (Janów Miejski, dzielnica Mysłowic), żamieszkały w Städtisch Janow Antheil Myslowitz,

syn zmarłego górnika (Bergmann) Johann Goletz i jego zmarłej małżonki Maria z domu Lelonek zamieszkałych w Städtisch Janow (Janów Miejski)

2. niezamężna Pauline Kaschytza, o znanej tożsamości, wyznania katolickiego, urodzona dnia 10. listopada roku 1869 w: Brzezinka, zamieszkała w: Brzezinka,

córka chałupnika (Häusler) Anton Kaschytza i jego małżonki Franziska z domu Tojka (?) zamieszkałych w: Brzezinka

________
pozdr. Stefan