Odpowiedz do: Tłumaczenie # j. niemiecki

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie # j. niemiecki Odpowiedz do: Tłumaczenie # j. niemiecki

#27072
To_Jo
Użytkownik

Nr 6
Chorzow (Chorzów), dnia 23. Stycznia 1892

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś
w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. robotnik na kopalni (Grubenarbeiter) August Leopold Kolodziej,
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego, urodzony 13. Sierpnia 1866
w Königshütte / Pniaki (Królewska Huta / Pniaki) przy Marienstraße Nr 21 (ul. Mariańska 21), syn górnika (Bergmann) Valentin Kolodziej i jego małżonki Margaretha z domu Ganschinietz, oboje zamieszkali w Königshütte (Królewska Huta)

2. robotnica na kopalni (Grubenarbeiterin) Konstantine Klaszczyk, o tożsamości potwierdzonej przez świadka Budniok, wyznania katolickiego, urodzona 7. Marca 1872 w Chorzow (Chorzów)
córka zmarłego w Neu Heiduk (Hajduki Wielkie) cieśli górniczego (Zimmerhäuer) Johann Klaszczyk i jego małżonki Marianna z domu Zielonka zamieszkałej w Chorzow (Chorzów)

Jako świadkowie zostali powołani i stawili się:

3. robotnik fabryczny Franz Budniok, o znanej tożsamości, wiek 39 kat, zamieszkały w Chorzow (Chorzów)

4. inwalida (Werkinvalide) Konstantin Szkałbaniok, o znanej tożsamości, wiek 53 lata, zamieszkały w Chorzow (Chorzów)

Urzędnik stanu cywilnego skierował w obecności świadków kolejno do każdego z narzeczonych pytanie:
czy oświadczają, że chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, na co urzędnik stanu cywilnego oświadczył, że moca prawa są odtąd prawowicie zawartym małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
August Leopold Kolodziej
Konstantine Franziska Kolodziej z domu Klaszczyk
Franz Budniok
Constantin Szkalbaniok

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie

________
pozdr. Stefan