Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktu zgonu.

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie aktu zgonu. Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie aktu zgonu.

#27110
To_Jo
Użytkownik

Nr 853
Königshütte (Królewska Huta), dnia 10. września 1906

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś

robotnik kopalniany (Grubenarbeiter) August Fliegel, zamieszkały w Königshütte (Królewska Huta) przy Marienstraße 11 (ul. Mariańska) i zgłosił, że

inwalida górniczy (Grubeninvalide) Valentin Kołodziej, wiek 69 lat, wyznania katolickiego, zamieszkały w Königshütte (Królewska Huta) przy Marienstraße 13 (ul. Mariańska)

urodzony w Klein Stanisch powiat Groß Sterhlitz (Staniszcze Małe powiat Strzelce Op.), żonaty z Margarete z domu Ganschinietz, zamieszkałą w Königshütte (Królewska Huta) na Górnym Śląsku

syn komornika (Einliger) Franz Kołodziej i jego małżonki Agnes z domu Felix, oboje zmarli i ostatnio zamieszkali w Klein Stanisch (Staniszcze Małe)

zmarł w Königshütte (Królewska Huta) na Górnym Śląsku w jego mieszkaniu dnia 9. września 1906 o godzinie 4:00 po południu.

Zgłaszający oświadczył, że o powyższym zgonie przekonał się osobiście (zgłasza na podstawie własnej wiedzy).

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
August Fliegel

Urzędnk stanu cywilnego
W zastępstwie

_______
pozdr, Stefan