Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie i stwierdzenie czy to jest akt zgonu.

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie i stwierdzenie czy to jest akt zgonu. Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie i stwierdzenie czy to jest akt zgonu.

#27126
To_Jo
Użytkownik

Nr 83
Ober Heiduk (Hejduki Górne), dnia 8.października 1901

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu zawarcia małżeństwa:

1. robotnik kopalniany (Grubenarbeiter) Franz Henschel, o znanej tożsamości, wyznania katolickiego, urodzony 12. Sierpnia 1880 w Königshütte Stadtkreis Königshütte (Królewska Huta, powiat miejski Królewska Huta), zamieszkały w Ober Heiduk (Hajduki Górne),

syn zmarłego w Tharnau (Tarnów Grodkowski) robotnika (Arbeiter) Franz Henschel i jego małżonki Franziska z domu Henschel mieszkającej w Königshütte (Królewska Huta)

2. niezamężna Catharina Malcher, o znanej tożsamości, urodzona 28. marca 1873 w Zawadka, powiat Pless (Pszczyna), zamieszkała w Ober Heiduk (Górne Hajduki)

córka komornika (Einlieger) Valentin Malcher i jego małżonki Catharina z domu Zielinski , oboje zmarli i ostatnio zamieszkali w Zawadka

Jako świadkowie zostali obrani i zgłosili się:

3. dekarz (Dachdecker) Jacob Pietrzik, o znanej tożsamości, wiek 66 lat, zamieszkały w Ober Heiduk (Hajduki Górne)

4. robotnik koplaniany (Grubenarbeiter) Emanuel Hanke, o znanej tożasmości, wiek 29 lat, zamieszkały w Ober Heiduk (Hajduki Górne)

Urzędnik stanu cywilnego skierował kolejno do każdego z narzeczonych pytanie:
czy chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, na co urzędnik stanu cywilnego oświadczył, że mocą prawa cywilnego są odtąd prawowicie zawartym małżeństwem.

Robotnik kopalniany (Grubenarbeiter) Franz Henschel oświadczył, że dziecko o imieniu Franz, urodzone przez jego małżonkę w dniu 29. września 1901 w Ober Heiduk (Hajduki Górne), uznaje jako własne.

Przeczytano potwierdzono i podpisano

Franz Henschel
Katharina Henschel z domu Malcher
Jakub Pietrzik
Hanke Emanuel

Urzędnik stanu cywilnego
W zastępstwie

________
pozdr. Stefan