Odpowiedz do: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r.

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. Odpowiedz do: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r.

#27323
Historyk85
Użytkownik

Wolni sołtysi (Freischolze), obok młynarzy czy karczmarzy, stanowili najzamożniejszą, a zarazem najmniej liczną warstwę we wsi. Najczęściej byli potomkami zasadźców wsi lub osób obdarzonych przywilejami, a ich gospodarstwa nie były obciążone pańszczyzną. Ich specjalny status tym samym powinien mieć odzwierciedlenie w zachowanych dokumentach, ale trzeba je najpierw odnaleźć.

W pierwszej kolejności kwerendą należy objąć zachowane XVII – XVIII wieczne księgi ziemskie, księgi sądowe oraz księgi zawierające odpisy testamentów i kontraktów, ale jak już wspomniałem wcześniej materiał ten nie jest w żaden sposób opracowany, więc trzeba liczyć się z koniecznością przejrzenia całości, strona po stronie.

Sprawę Barańca komplikuje dodatkowo jego „nieokreślona do końca przynależność administracyjna”, ponieważ mam wrażenie, że trzeba tutaj położyć większy nacisk na Bijasowice i Kopań niż Bieruń Stary. Kierunek ten jest na razie tylko wynikiem analiz opisów jednostek archiwalnych, oraz dokumentu z 1731 r. o którym wspominałem już wcześniej.

W Bijasowicach notowana była rodzina Losoń, np. w 1592 r. wolny sołtys z tej rodziny nabył kilka kawałków roli i lasów na własność od Stanisława Ścierńskiego; w 1629 r. wolnym sołtysem był zaś Adam Losoń (L. Musioł, „Bieruń…”, s. 130-131).

Niemniej w świetle dokumentu z 1731 r., przed tą datą i po niej wolnymi sołtysami w Barańcu byli przedstawiciele rodziny Dziubany, więc rodzina Losoń musiała zyskać ten status drogą zakupu lub dziedziczenia, najpewniej w II poł. XVIII w.

Nawiasem mówiąc rodzina Dziubany także była związana z Bijasowicami.

Muszę także zapytać w jakim stopniu masz opracowaną genealogię rodziny Losoń?, podaj więcej konkretnych informacji, imiona, daty, miejsca…

Pozdrawiam,
Andrzej