Odpowiedz do: Prośba o odczytanie aktów

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o odczytanie aktów Odpowiedz do: Prośba o odczytanie aktów

#27478
Axee
Użytkownik

Witam.
Ad.1.

Nr. 24.
Zaborze, 17 stycznia 1920.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego, stawił się dziś, znany z tożsamości na podstawie aktu zgonu, górnik rębacz Ludwig Wieczorek, zamieszkały w Zaborzu, przy Ottiliaestrasse 14 (obecnie Zabrze, ul. Adama Asnyka)
i zeznał, że jego żona Franciszka Wieczorek z domu Michalski, 34 lata 3 miesiące, katolickiej religii, zamieszkała w Zaborzu ze zgłaszającym, urodzona w Bujakowie powiat Zabrze G/Śl., córka chałupnika Szymona Michalskiego i jego żony Joanny z domu nieznano, oboje zamieszkali w Bujakowie,
w Zaborzu, w jego mieszkaniu, 17 stycznia 1920 o godzinie 12:15 rano zmarła.
Odczytano, zatwierdzono i podpisano
Ludwig Wieczorek
Urzędnik stanu cywilnego
Felkel

Potwierdzono zgodność z głównym rejestrem …

Ad.2.

Nr. 62.
Bobrek – Karb I, 11 maja 1933.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego, stawił się dziś, znany z tożsamości, nakładacz (Füller) Alfred Neugebauer, zamieszkały w Bobrek-Karf I przy Schalschastrasse 20 (obecnie Bytom, ul. Karola Olszewskiego)
i zeznał, że Gertruda Neugebauer z domu Michalski, jego żona, zamieszkała z nim, w Bobrku-Karf I, w jego mieszkaniu, dn. 11 maja 1933 o godz. 4 rano urodziła martwą dziewczynkę.
Powyżej napisano 5 wierszy na marginesie, 17 wierszy obok przekreślono.
Odczytano, zatwierdzono i podpisano
Alfred Neugebauer
Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie
Nowak

Potwierdzono zgodność z głównym rejestrem …

Pozdrawiam Bogusław.