Odpowiedz do: USC Bytom- Rozbark, Prosba o pomoc w przetłumaczeniu dopiska do aktu urodzenia

Strona główna Fora Tłumaczenia USC Bytom- Rozbark, Prosba o pomoc w przetłumaczeniu dopiska do aktu urodzenia Odpowiedz do: USC Bytom- Rozbark, Prosba o pomoc w przetłumaczeniu dopiska do aktu urodzenia

#27498
Jan Proski
Użytkownik

Zur Nr. 2
Beuthen Oberschlesien, am 27. September …

Der Justizminister in
Warszawa hat durch Beschluss
vom 12. März 1937-II.A2293…
die polnische Staatsangehöri-
ge Martha Marianna
geborene Wonschik ermäch-
tigt, an Stelle des bisherigen
Familiennamens den Fa-
miliennamen
“Wąsik”
zu führen.

Der Standesbeamte

Minister sprawiedliwości w Warszawie upoważnił, w oparciu o decyzję z 12 marca 1937 roku, obywatelkę polską Martę Mariannę z domu Wonschik do prowadzenia nazwiska Wąsik jako wiodącego w miejsce dotychczasowego nazwiska Wonschik.