Odpowiedz do: prośba o tłumaczenie.

Strona główna Fora Tłumaczenia prośba o tłumaczenie. Odpowiedz do: prośba o tłumaczenie.

#27591
Axee
Użytkownik

Witam.

Nr. 20.
Królewska Huta G/Śl. (Königshütte O/S) 4 lutego 1901r.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. robotnik w fabryce Józef Konstanty Nowok
co do osobistości uznany przez urzędowe wykazy zapowiedzi przedślubnych, katolickiego wyznania, urodzony 12 marca 1872 roku
w Chorzowie powiat Katowice, zamieszkały w Chorzowie.
Syn inwalidy hutniczego Marcina Nowoka i jego żony Joanny z domu Zosgornik, oboje zamieszkali w Chorzowie.

2. Karolina Grzeschik, bez zawodu, co do osobistości uznana przez urzędowe wykazy zapowiedzi przedślubnych, katolickiego wyznania, urodzona 12 maja 1881 roku
w Hajdujach Górnych powiat Bytom G/Śl., zamieszkała
w Królewskiej Hucie G/Śl, przy Junghannstrasse 12.
Córka inwalidy hutniczego Franciszka Grzeschika i jego żony Józefy z domu Kozioł, oboje zamieszkali w Królewskiej Hucie G/Śl.

Jako świadkowie przybrani zostali i stawili się:

3. Górnik Józef Czernetzki co do osobistości uznany przez książeczką wojskową, lat 27, zamieszkały w Chorzowie G/Śl.

4. Pudlingarz Jan Konsek co do osobistości uznany przez wyżej wymienionego świadka, lat 27, zamieszkały w Królewskiej Hucie G/Śl. przy Puddlerstrasse 21.

Urzędnik stanu cywilnego zapytał każdego z narzeczonych z osobna i kolejno, czy pragną zawrzeć związek małżeński. Gdy narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, wówczas urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy kodeksu cywilnego są oni odtąd prawomocnie skojarzonymi małżonkami.

Odczytano, przyjęto i podpisano

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie
(-)

Pozdrawiam Bogusław.