Odpowiedz do: Akt ślubu Krafczyk – Schian, 1915 Bismarckhütte; prośba o tłumaczenie OK!

Strona główna Fora Tłumaczenia Akt ślubu Krafczyk – Schian, 1915 Bismarckhütte; prośba o tłumaczenie OK! Odpowiedz do: Akt ślubu Krafczyk – Schian, 1915 Bismarckhütte; prośba o tłumaczenie OK!

#27667
Jan Proski
Użytkownik

Bismarckhütte, dnia 16 sierpnia 1915

Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1. Materialienausgeber [zakres czynności ?] Aleksander Andreas Krafczyk, o tożsamości uznanej w oparciu o zapowiedź małżeństwa (Aufgebotsantrag), katolickiego wyznania, urodzony 11 lutego 1889 w Roździeniu powiat Katowice, zamieszkały w Roździeniu, syn hutnika Aleksander Krafczyk i jego żony Paulina z domu Brzoska zamieszkałych w Roździeniu
2. niezamężna (unverehelichte) Olga Anna Schian, bez zawodu, o znanej tożsamości, katolickiego wyznania, urodzona 09 lipca 1897 w Dańdówce w Kongresówce (Russisch Polen), zamieszkała w Bismarckhütte Luisenstraße 27, córka zamieszkałego w Roździeniu rencisty (Rentenempfängers) Wilhelm Schian i jego żony Florentine z domu Placzinski zamieszkałej w Bismarckhütte [wygląda na błąd w dokumencie].
Świadkami byli:
3. hutnik Adolf Duda o znanej tożsamości, 52 lata, zamieszkały w Bismarckhütte
4. podgrzewacz(?; Wärmer*) Josef Klose o znanej tożsamości, 28 lat zamieszkały w Bismarckhütte.
Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych każdemu z osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.

Zapis odręczny, pierwsza strona u góry z prawej strony

Związek małżeński zawarty pomiędzy hutnikiem Aleksander Andreas Krafczyk i Olga Anna Krafczyk z domu Schian został dnia 13 stycznia 1922 prawomocnie rozwiązany, w oparciu o wyrok / orzeczenie 2 Izby Cywilnej Sądu Rejonowego w Bytomiu.
Bismarckhütte, dnia 24 lutego 1922
Urzędnik USC
w zastępstwie
(-)
____________________
* bez gwarancji: podgrzewacz (Wärmer) – pracownik zobowiązany do przygotowania i podgrzania pieca do wysokiej jakości topienia metali,
źródło –> https://ulmart-catalog.ru/pl/poleznoe/professii-metallurgicheskogo-proizvodstva-metallurgicheskie-professii-obuchenie/