Odpowiedz do: Tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie Odpowiedz do: Tłumaczenie

#27968
Axee
Użytkownik

#1

Nr 36.
Chłopa (Schloppe), dn. 12 grudnia 1916r.
Batalion zastępczy Rezerwowego Pułku Piechoty nr 75 w Bremie zgłosił, że muszkieter 8 kompanii Rezerwowego Pułku Piechoty nr 213 czeladnik kołodzieja Jan Förster, 23 lata, ewangelickiego wyznania, mieszkający w Chłopie, urodzony w Chłopie, kawaler,
syn murarza Jana Förstera zmarłego i ostatnio zamieszkałego w Chłopie i jego żony Emmy z domu Dahms, zamieszkałej w Chłopie
w Zonnebeke pod Ypern (? Ypres, Belgia), dnia 27 listopada 1916r. podczas trafienia granatem w schron zginął. Godzina śmierci nie została ustalona.
Powyżej 24 drukowane słowa przekreślono.

#2

Nr 71.
Zaborze, dn. 22 lipca 1895r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. Robotnik kopalniany Jan Förster, co do osobistości znany, katolickiego wyznania, urodzony 12 czerwca 1871r. w Katowicach powiat Katowice, zamieszkały w Nowych Hajdukach, powiat Bytom, syn kupca Ferdynanda Förstera zmarłego i ostatnio zamieszkałego w Katowicach i jego żony Beaty z domu Slawa, zmarłej i ostatnio zamieszkałej w Ostrej Górce (dziś dzielnica Sosnowca) w Kongresówce (Ruskiej Polsce)

2. niezamężna Emma Maria Boeschel, co do osobistości znana, katolickiego wyznania, urodzona 20 czerwca 1871r. w Biskupicach powiat Zabrze, zamieszkała w Zaborzu 'A’, córka górnika przodowego Emanuela Böschela zmarłego i ostatnio zamieszkałego w Zaborzu Porębie i jego żony Marii z domu Müller, zamieszkałej w Zaborzu 'A’

#3

Nr 86.
Zaborze, 15 marca 1883r.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego, stawiła się dziś, co do osobistości znana, Pani Maria Boeschel z domu Müller, zamieszkała w Zaborzu Porębie,
i zeznała, że jej mąż emerytowany górnik Emanuel Boeschel, 59 lat 9 i 1/2 miesiąca, katolickiego wyznania, zamieszkały w Zaborzu Porębie, urodzony w Czernicy powiat Rybnik, syn zmarłego w Czernicy sztygara Jana Boeschela i jego zmarłej w Rudzie żony Antonii z domu Rotter,
w Zaborzu Porębie, 15 marca 1883 roku o godzinie 7:15 rano zmarł.
Odczytano, zatwierdzono i podpisano
Maria Boeschel
Urzędnik stanu cywilnego
Wollny
Zgodność z głównym rejestrem potwierdzono
Zaborze 15 marca 1883r.
Urzędnik stanu cywilnego
Wollny

p.s.
Osoby z aktu 1., to inne osoby niż w akcie 2. – zbieżność imion i nazwiska.

Pozdrawiam Bogusław.