Odpowiedz do: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r.

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r. Odpowiedz do: Spis mieszkańców Bierunia Starego z grudnia 1910 r.

#28050
Historyk85
Użytkownik

Marcinie,

Katarzyna Noras, primo voto Bula, z domu Loska i Katarzyna Noras, z domu Stachoń to bez wątpienia dwie różne osoby.

Paweł Noras ur. ok. 1813/1814, poślubił 14.01.1839 w Bieruniu wdowę Katarzynę Bula, z domu Loska, córkę Wojciecha. Paweł zmarł 03.01.1856 w Wygorzeli w wieku 42 lat, i jak wynika z wpisu pozostawił żonę Katarzynę, z domu Loska i trójkę dzieci, kolejno: Anna (16 lat), Paweł (12 lat), Jan (8 lat).

Katarzyna, wdowa po Pawle, 27.10.1856 w Bieruniu zawarła ponowny związek małżeński z wdowcem Wojciechem Ciepły. Ponadto z treści aktów wynika, że Katarzyna urodziła się między 1806 / 1812 r.

Stanisław Noras ur. ok. 1814, poślubił 19.07.1836 w Bieruniu Katarzynę Stachoń, urodzoną ok. 1819 r.

Zapisów zgonów Stanisława Noras i jego żony Katarzyny z domu Stachoń najpewniej nie odnalazłeś, ponieważ zmarli oni po 1874 r., a tym samym ich aktów zgonów należy szukać w księgach USC Paprocany, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Pszczynie.

Istotne jest również to, że np. 09.01.1850 r. została ochrzczona Katarzyna, córka Stanisława Noras i Katarzyny Stachoń, ale w metryce zgonu z 08.07.1850 jest zapisana, jako córka Stanisława Noras i Katarzyny Bula!

Tak więc teoria o ewentualnym ślubie Stanisława Noras z Katarzyną Bula pochodzącą jakoby spoza parafii bieruńskiej, wydaje się mało prawdopodobna. Zważywszy, że nie odnalazłeś zapisu o śmierci Katarzyny Noras, z domu Stachoń, jak i samego Stanisława.

Z kolei o „płynności” nazwisk, czyli o tych wszystkich aliasach i velach można książki pisać, dlatego tak ważne jest staranne analizowanie metryk.

Podsumowując najważniejsze na ten moment wydaje się odszukanie aktów zgonów Stanisława Noras i jego żony Katarzyny z domu Stachoń.

Pozwolę sobie również zauważyć, że dostępne na stronie Towarzystwa skany ksiąg metrykalnych z Bierunia, to duplikaty, sporządzane przez proboszcza dla sądu w Pszczynie, tak więc przy przepisywaniu z oryginałów, łatwo było o drobne pomyłki, które mogą wywoływać zbędną konsternację. Osobiście miałem taki przypadek, gdy zarówno w duplikacie, jak i oryginale zapisano błędny wiek młodych przy ślubie i podano błędną informację, że małżeństwo zawierał wdowiec. W rzeczywistości ksiądz przez pomyłkę przepisał dane z rubryki wyżej! Później skorygowano w oryginale ten błąd podając dokładne daty chrztów państwa młodych, ale w duplikacie dostępnym na stronie Towarzystwa dalej jest ta błędna informacja! Nie podważam oczywiście wiarygodności wszystkich zapisów, ale należy mieć na uwadze, że błędy też się zdarzały i dlatego czasem warto skonfrontować dane z obu źródeł, o ile jest to możliwe. Mam tutaj zwłaszcza na myśli poruszoną kwestię imion Adam i Franz przy Pawle Noras.

Na koniec uzupełnię jeszcze tylko, że pokrewieństwo Pawła z Stanisławem, jako braci potwierdza metryka zgonu ich matki Marianny Noras z domu Cieśla, wdowy po Janie, która zmarła 14.05.1855 w wieku 88 lat, ponadto było jeszcze dwóch braci: Jan i Marcin.

Pozdrawiam,
Andrzej

PS. Uwaga do wszystkich, i do Ciebie Marcinie też 😉 proszę o podawanie konkretnych szczegółów, zwłaszcza dat, miejsc, najlepiej pełnych informacji, można też załączać schematy w wordzie, jako załączniki do postów, w ten sposób łatwiej jest się rozeznać w tym co konkretnie jest znane i z czym są problemy.