Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#28075
Axee
Użytkownik

Palowice, dn. 26 stycznia 1903r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. syn zagrodnika Franciszek (Franz) Grzegorzek, stanu wolnego, co do osobistości znany, katolickiego wyznania, urodzony 15 listopada 1877r. w Królówce (Krolowka) powiat Pszczyna (Pless), zamieszkały w Królówce, syn zagrodnika Jana (Johann) Grzegorzka i jego żony Marianny z domu Dyrda, zamieszkałych w Królówce.

2. niezamężna córka chałupnika Florentyna Pollok, co do osobistości znana, katolickiego wyznania, urodzona 26 czerwca 1880r. w Palowicach (Pallowitz) , zamieszkała w Palowicach, córka zmarłego chałupnika Ignacego (Ignaz) Polloka i jego również zmarłej żony Pauliny z domu Sojka, zamieszkałych w Palowicach.

Jako świadkowie przybrani zostali i stawili się:

3. Robotnik wielkopiecowy Franciszek Morczynek, co do osobistości znany, lat 33, zamieszkały w Świętochłowicach.

4. Zagrodnik Robert Plonka, co do osobistości znany, lat 33, zamieszkały w Królówce.

Urzędnik stanu cywilnego zapytał każdego z narzeczonych z osobna i kolejno, czy pragną zawrzeć związek małżeński. Gdy narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, wówczas urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy kodeksu cywilnego są oni odtąd prawomocnie skojarzonymi małżonkami.

Odczytano, przyjęto i podpisano

Urzędnik stanu cywilnego
(-)

Pozdrawiam Bogusław.