Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu z j. rosyjskiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu z j. rosyjskiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu z j. rosyjskiego

#28096
DorotaK
Użytkownik

Akt 7 / 1889
Działo się we wsi Pęczniew 23.01/04.02.1889 roku o godz. 1 po południu. Oświadczmy, że w obecności świadków: Andrzeja Bednarka, gospodarza ze wsi Dąbrowa, 56 lat i Antoniego Rulki, gospodarza ze wsi Rudniki, 40 lat, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Wojciechem Leśniak – kawalerem, synem Jana i Łucji urodzonej Bogusławska małżonków Leśniaków, gospodarzy, urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach we wsi Raszelkach, 23 lata
i Marianną Bzdurską – panną, córką Andrzeja i Antoniny urodzonej Michalak małżonków Bzdurskich gospodarzy, urodzona i zamieszkałą przy rodzicach we wsi Dąbrowa, 21 lat.
Związek małżeński poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w rossoszyckim i pęczniewskim parafialnych kościołach ludowi na modlitwie zebranemu w dniach, a dokładnie 25.12 ub.r./06.01 tego roku, 01/13.01 i 08/20.01 tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że ślubna umowa między nimi zawarta nie była. Przeszkód żadnych nie zgłoszono. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Maciejewski

Dorota