Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#28099
DorotaK
Użytkownik

Akt 647 / 1887
Działo się we Włocławku 16/28.12.1887 roku o godz. 3 po południu. Stawił się: Józef Czarnecki, felczer, zamieszkały we Włocławku, 36 lat, w obecności: Mikołaja Boboszek/Bobotek?, obywatela, 33 lata i Stanisława Machczyńskiego, pisarza, 53 lata, zamieszkałych we Włocławku i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że ono urodziło się we Włocławku 11/23.09 tego roku o godz. 4 po południu, od jego żony Stefanii urodzonej Waszczewska, 28 lat. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym sprawowanym dzisiaj przez ks. Marcina W??stowskiego, wikarego, dano imiona: Teodor Franciszek, a chrzestnymi jego byli: Mikołaj Boboszek/Bobotek? i Ludwika Sieradzinska. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, wspólnie ze mną podpisany.

Dorota