Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie j.rosyjski

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie j.rosyjski Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie j.rosyjski

#28238
DorotaK
Użytkownik

Akt 27 / 1893 rok
Działo się we wsi Zagórze 17/29.01.1893 roku o godz. 4 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Pal, 24 lata i Józefa Wiewiora, 29 lat, górników, zamieszkałych we wsi Niwka, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Emilem Rauer – kawalerem, 21 lat, urodzonym w kolonii Wanda parafia Siemianowice na Śląsku Pruskim, zamieszkałym we wsi Niwka, górnikiem, synem Juliusza i zmarłej Otylii urodzonej Humplik małżonków Rauerów kotlarzy
i Anną Leja – wolnego stanu, 27 lat, urodzoną w Byczynie parafii Jaworzno w Wielkim Księstwie Krakowskim, zamieszkałą we wsi Niwka przy matce, córką zmarłego Macieja i Anny urodzonej Palka małżonków Lejów robotników.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 15,22 i 29.01 tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że przedślubnej umowy nie zawarli. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego sprawowany przez ks. Jana Zmarzlik niwieckiego kapelana. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany. ks. Józef Dotkiewicz? proboszcz

Dorota