Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie metryki slubu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie metryki slubu Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie metryki slubu

#28520
Axee
Użytkownik

Nr 20.
Brzezinka, dn. 17 lipca 1905r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. stanu wolnego robotnik kopalniany Tomasz Wybraniec (Thomas Wybranietz), co do osobistości znany, katolickiego wyznania, urodzony 17 grudnia 1873r. w Kosztowach (Kostow), zamieszkały w Kosztowach (Kostow), syn wycużnika Ignacego Wybrańca (Ignatz Wybranietz) i jego nieżyjącej żony Reginy z domu Wolla, pierwszy zamieszkały w Kosztowach (Kostow).

2. stanu wolnego robotnica kopalniana Agnieszka Julianna Sowa, co do osobistości znana, katolickiego wyznania, urodzona 3 stycznia 1887r. w Brusowej (Brussowa) części Dziećkowic (Dzietzkowitz), zamieszkała w Brzezince, córka zmarłego robotnika kopalnianego Jana (Johann) Sowy i jego zmarłej żony Józefy (Josefa) z domu Balicki (Balitzki), ostatnio zamieszkałych w Brusowej (Brussowa).

Jako świadkowie przybrani zostali i stawili się:

3. Górnik/Rębacz Franciszek Urbańczyk (Urbainczyk), co do osobistości znany, lat 40, zamieszkały w Brzezince.

4. Górnik/Rębacz Józef Stokłosa (Josef Stoklossa), co do osobistości znany, lat 37, zamieszkały w Brzezince.

Urzędnik stanu cywilnego zapytał każdego z narzeczonych z osobna i kolejno, czy pragną zawrzeć związek małżeński. Gdy narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, wówczas urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy kodeksu cywilnego są oni odtąd prawomocnie skojarzonymi małżonkami.

Odczytano, przyjęto i podpisano

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie
(-)

Pozdrawiam Bogusław.