Odpowiedz do: Metryki ślubu moich przodków

Strona główna Fora Tłumaczenia Metryki ślubu moich przodków Odpowiedz do: Metryki ślubu moich przodków

#28528
Axee
Użytkownik

Witam.

Nr 3.
Brzęczkowice (Brzenskowitz), dn. 20 stycznia 1879r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. palacz (Schürer) Aleksander Kowalski (Alexander Kowalsky), co do osobistości znany, katolickiego wyznania, urodzony 16 lipca 1853r. w Brzęczkowicach (Brzenskowitz), zamieszkały w Brzęczkowicach (Brzenskowitz), syn górnika Szymona Kowalskiego (Simon Kowalsky) i jego żony Amalii z domu Żelosko (Zelosko), zamieszkali w Brzęczkowicach (Brzenskowitz).

2. robotnica Marianna Brom, co do osobistości znana, katolickiego wyznania, urodzona 9 listopada 1859r. w Brzezince, zamieszkała w Brzezince, córka górnika Bartłomieja Broma (Bartholomeus Brom) jego żony Katarzyny (Katharina) z domu Moll, zamieszkałych w Brzezince.

Jako świadkowie przybrani zostali i stawili się:

3. Posiadacz nieruchomości Klemens Wybraniec (Clemens Wybranietz), co do osobistości znany, lat 40, zamieszkały w Kosztowach (Kostow).

4. Chałupnik Józef (Josef) Burek, co do osobistości znany, lat 40, zamieszkały w Brzęczkowicach (Brzenskowitz).

W obecności świadków Urzędnik Stanu Cywilnego zadał narzeczonym z osobna i kolejno następujące pytanie:
czy dają jasno do zrozumienia, że ​​chcą ze sobą zawrzeć małżeństwo.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco i zgodnie z oświadczeniem Urzędnik Stanu Cywilnego ogłosił, że teraz na mocy prawa są prawnie związanym małżeństwem.

Odczytano, przyjęto i podpisano

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie
(-)

Pozdrawiam Bogusław.