Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa (j. rosyjski)

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa (j. rosyjski) Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa (j. rosyjski)

#28684
DorotaK
Użytkownik

AM 41 / 1886 rok
Działo się w mieście Opocznie 01/13.07.1886 roku o godz. 10 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Wróbla, 49 lat i Marcina Wiktorowicza, 38 lat, rolników zamieszkałych we wsi Woła Załężna, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Janem Chrustowicz – kawalerem, 25 lat, synem Bartłomieja i Józefy urodzonej Błażejewicz małżonków rolników Chrustowicz, urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach we wsi Wola Załężna
i Magdaleną Zalega – panną, 16 lat, córką zmarłych Szymona i Franciszki urodzonej Wróbel, urodzoną i zamieszkałą przy wuju we wsi Wola Załężna.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w parafialnym kościele tym, w trzy niedzielne dni(podane daty). Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński dla niewiasty udzielone słownie przez opiekunów. Nowożeńcy oświadczyli, że oni między sobą nie zawarli żadnej ślubnej umowy. Religijny obrzęd ślubu sprawowany był przez ks. Józefa Kędzierskiego, proboszcza opoczyńskiej parafii. Akt ten obecnym stronom przeczytany, przez nas tylko podpisany. ks. Józef Kędzierski

Dorota