Odpowiedz do: imiona i nazwisko rodziców osoby zmarłej

Strona główna Fora Tłumaczenia imiona i nazwisko rodziców osoby zmarłej Odpowiedz do: imiona i nazwisko rodziców osoby zmarłej

#28758
Axee
Użytkownik

Witam, całościowo dość zagmatwany akt, ze względu na conajmniej kilkukrotne wpisy, zatem tak po skrócie.
Pierwotny akt nr 17. mówi, że w Ucieszkowie dnia 30 czerwca 1893r niezamężna służąca Agata Kupka urodziła córkę która dostała na imię Maria. Narodziny zgłosiła położna Rozalia Grotschel.
Dopisek na lewym marginesie z dnia 23 lutego 1904r, mowi że na podstawie rozporządzenia Królewskiego Sądu w Pawłowiczkach z dnia 25 stycznia 1904, niniejszym wprowadza się nastepujące informacje: Decyzja:
Zawarta tam umowa z dnia 13 lipca 1903 r. pomiędzy gospodarzem/chałupnikiem Edwardem Jurczykiem jako opiekunem prawnym niepełnoletniej Marii Kupki, a wdową Ludwiną Cisch, na mocy której wdowa Cisch adoptowała niepełnoletnią Marię Kupkę jako dziecko, zostaje niniejszym zatwierdzona przez sąd jako opiekun prawny, 21 października 1903, Królewski Sąd w Pawłowiczkach.
Dopisek w prawym dolnym rogu, górna część, z dnia 9 kwietnia 1904, mówi że na podstawie rozporządzenia … z 19 marca 1904, wdowa Ludwina Cisch (Czysch) jest córką gospodarza Franza Musioła i że adoptowane przez nią dziecko otrzymuje nazwisko Musioł.
Lewa kartka i dopisek w prawym dolnym rogu, dolna część, to korekta błedów i porównanie z rejestrem głównym ksiąg sporządzone w 1913r.
Warzecha to nazwisko urzędnika stanu cywilnego.

Pozdrawiam Bogusław.