Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#28901
Axee
Użytkownik

Nr 70.
Imielin, dnia 2 grudnia 1889r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego, stawił się dziś, co do osobistości znany, zagrodnik Klemens Wybraniec (Clemens Wybranietz), zamieszkały w Kosztowach powiat Pszczyna (Kosztow Kreis Pless) i zeznał, że wycużniczka Zofia Wybraniec z d. Stolecka (Sofie Wybranietz geb. Stoletzki), 98 lat mająca, katolickiego wyznania, zamieszkała w Kosztowach, urodzona w Imielinie, była zamężna ze zmarłym wycużnikiem Franciszkiem Wybrańcem (Franz Wybranietz), córka zagrodnika Alberta Stoleckiego (Stoletzki) i jego żony Agnieszki (Agnes) z d. (nie znano), oboje zmarli w Imielinie,
w Kosztowach w mieszkaniu zgłaszającego, dnia 1 grudnia 1889r. o godzinie 1 po południu zmarła.

Odczytano, przyjęto i podpisano
(-)Clemens Wybranietz
Urzędnik Stanu Cywilnego
(-)Christian

Nr 85.
Imielin, dnia 5 grudnia 1899r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego, stawił się dziś, co do osobistości znany, zagrodnik Ignacy Wybraniec (Ignatz Wybranietz), zamieszkały w Kosztowach powiat Pszczyna (Kosztow kreis Pless) i zeznał, że Regina Wybraniec z d. Wola (Wybranietz geb. Wolla), jego żona, 60 lat mająca, katolickiego wyznania, zamieszkała w Kosztowach, urodzona w Brzęczkowicach powiat Katowice (Brzenskowitz Kreis Kattowitz), córka zagrodnika Szymona Woli (Simon Wolla) i jego żony Marianny z d. (nie znano), oboje zmarli w Brzęczkowicach,
w Kosztowach w mieszkaniu zgłaszającego, dnia 4 grudnia 1899r. o godzinie 12 po południu zmarła.

Odczytano, przyjęto i podpisano
(-)Ignatz Wybranietz
Urzędnik Stanu Cywilnego
(-)Christian

Pozdrawiam Bogusław.