Odpowiedz do: Działo się na Śląsku…

Strona główna Fora Historia Działo się na Śląsku… Odpowiedz do: Działo się na Śląsku…

#2891
Damian Jureczko
Administrator

Koncząc o Janie Strenku wymieniony jest on także w książce „Akta mieijskie Tarnowskich Gór od końca XVi wieku do roku 1740 ” A. kowalska
„(…) Sessio die 27 Juny Anno 1740.
Przy tey Sessyi Przedstąpił Jan Strenk a ujął Pusty dom Christiana Szula z Ogrodem za 12 thalarów sląskich, kture się tak obliguje Płacic, na gotowe szesc thalarow na zasiedziałe rsta oddał, a na Termin S. Michaelis 2 thalary, Termin Nativitatis Domini 2 thalary, a Termin Georgy 1741 2 thalary oddac powinie (!) będzie.”

oraz wcześniejszy zapis z lipca 1700r.

„(…) W Sprawie
Miedzy Pietrem Mikołayczykiem ziedney, a poćciwym Cechem Rzemiosła Rzeznickiego zdrugiey strony, dotykaiąc się przekupowania szkopow (baranów) w Radzionkowie.
Nauczenie.
Poniewadz się dobrowolnego zeznania Simona Raska poddanego radzionkowskiego porozumiewa, że Jąn Strenk towarzysz Pietra Mikołayczyka u niego przed wieczorem skopy targował, a tylko czeski sie rozesli, wszakże tenże Jan Strenk na rano zaś przisć obiecował, a gdy nazaiutrz Jakub Kaym z Jędrzejem Kuczerą prziszeł, żona przedawaciela im to opowiadała, że od kogo inego iakmierz iuż te szkopy ztargowane są, a oni nato niedbali,a też tylko to dali, co Jan Strenk dawał, tedy Pietr Mikołayczyk od tey pokuty {względem przekupu}, którą mu w Cechu dictowano, wolny byc ma, y żadnemu karaniu nie podpada, ratione odbicia na drodze iednak tych szkopow, Sprawa sie do Vrzędu Voytowskiego pokazuie.”