Odpowiedz do: tłumaczenie z języka rosyjskiego

Strona główna Fora Tłumaczenia tłumaczenie z języka rosyjskiego Odpowiedz do: tłumaczenie z języka rosyjskiego

#29216
DorotaK
Użytkownik

Działo się w mieście Płońsk grudnia 07/19 1894 roku o godz. 4 po południu. Stawił się: Konstanty Sakoski, ceglarz, 32 lata, w Płoński zamieszkały, w obecności: Józefa Sakoskiego, 40 lat i Józefa Świderskiego, 30 lat, obu rolników w Płońsku zamieszkałych i okazał nam dziecko żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Płońsku listopada 18/30 bieżącego roku o godz. 11 w nocy, od prawej jego żony Marianny urodzonej Dankiewicz, 25 lat. Dziecku temu na chrzcie świętym, sprawowanym dzisiaj przez ks. Antoniego Klimaszewskiego miejscowego wikarego, dano imię: Janina, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Józef Sakoski i Władysława Świderska. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. ks. Edward Olszyński??

Pozdrawiam.

Dorota