Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu z j. rosyjskiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu z j. rosyjskiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu z j. rosyjskiego

#29434
DorotaK
Użytkownik

AM nr 17 / 1889 rok
działo się we wsi Pęczniewie 23.01/04.02.1889 roku o godz. 1 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Andrzeja Bednarka, gospodarza ze wsi Dąbrowy, 56 lat i Antoniego Rulki, gospodarza ze wsi Rudnik, 40 lat, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Wojciechem Leśniak – kawalerem, synem Jana i Łucji urodzonej Bogusławska małżonków Leśniaków gospodarzy, urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach we wsi Raszelkach, 23 lata
i Marianną Bzdurską – panną, córką Andrzeja i Antoniny urodzonej Michalak małżonków Bzdurskich gospodarzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach we wsi Dąbrowie, 21 lat.
Związek małżeński poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w rossoszycim pęczniewskim parafialnych kościołach ludziom na nabożeństwie zebranym, w dniach (podano daty). Nowożeńcy oświadczyli, że ślubna umowa między nimi zawarta nie była. Przeszkód żadnych nie ujawniono. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. ks. Maciejewski

Dorota