Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu z j. ROSYJSKIEGO

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu z j. ROSYJSKIEGO Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu z j. ROSYJSKIEGO

#29460
DorotaK
Użytkownik

AU nr 77 / 1899 rok
Działo się w osadzie Jastrząb 24.04/06.05.1899 roku o godz. 6 po południu. Stawił się osobiście: Walenty Przytuła, chłop z Jastrzębia, 32 lata, w obecności: Jakuba Olbromskiego, 40 lat, a także Antoniego Olbromskiego, 35 lat, chłopów z Jastrzębia i okazał Nam dziecię żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Jastrzębiu 23.04/05.05 bieżącego roku o godz. 2 po południu od prawnej jego żony Heleny urodzonej Wyszogrodzka*, 38 lat. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym, sprawowanym dzisiaj przez ks. Władysława Fojcik wikarego parafii Jastrząb, dano imię: Stanisława, a chrzestnymi byli: Andrzej Piotrowski i Tekla Przytuła. Akt ten po przeczytaniu oświadczającemu i świadkom, ponieważ niepiśmienni, tylko przez Nas podpisany. ks. Marcin Radkowski proboszcz parafii Jastrząb
* pierwotnie wpisano nazwisko Jedynakiewicz, ale na marginesie naniesiono poprawkę

Dorota