Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#29543
Axee
Użytkownik

Witam, nie Magda a Aniela …

Nr 350.
Lipiny (Lipine), dnia 4 czerwca 1907r.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego, stawił się dziś, co do osobistości uznany, robotnik hutniczy Jan (Johann) Grymmel, zamieszkały w Lipinach przy ulicy Kolejowej (Bahnstrasse) 11, katolickiego wyznania, i zeznał, że Anna Grymmel z domu Kwoczalik jego żona, katolickiego wyznania, zamieszkała z nim,
w Lipinach w jego mieszkaniu, dnia 30 maja 1907r. o godz. 9:30 wieczorem urodziła dziewczynkę, i dziecku nadano imię Aniela Kunegunda (Angela Kunigunda).
Odczytano, przyjęto i podpisano
(-) Johann Grymmel
Urzędnik stanu cywilnego
(-) Cebulla

Pozdrawiam Bogusław.