Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – akt małżeństwa

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie – akt małżeństwa Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie – akt małżeństwa

#29905
Axee
Użytkownik

Nr 26.
Chropaczów (Schlesiengrube), dn. 2 sierpnia 1911r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego:

1. stanu wolnego robotnik kopalniany Aleksander (Alexander) Nickel, co do osobistości znany, katolickiego wyznania, urodzony 7 września 1885r. w Głogówku (Ober Glogau), zamieszkały w Chropaczowie obszar dworski, syn zmarłego małżeństwa murarza Aleksandra (Alexander) Nickel i Zuzanny (Susanna) z domu Ullrich, oboje ostatnio zamieszkali w Głogówku.

2. wdowa Waleska Pietruszka (Valeska Pietruschka) z domu Kosub, co do osobistości znana, katolickiego wyznania, urodzona 5 grudnia 1875r. w Osiedlu Borsiga (Borsigwerk), powiat Zabrze zamieszkała w Chropaczowie obszer gminny, córka chałupnika Ludwiga Kosuba zamieszkałego w Biskupicach (Biskupitz) i jego zmarłej żony Marii z domu Kaczmarczyk ostatnio zamieszkałej w Osiedlu Borsiga.

cdn…

Pozdrawiam Bogusław.