Odpowiedz do: Uzupełnienie tłumaczenia aktu ślubu

Strona główna Fora Tłumaczenia Uzupełnienie tłumaczenia aktu ślubu Odpowiedz do: Uzupełnienie tłumaczenia aktu ślubu

#30022
To_Jo
Użytkownik

Registraturassistent Wilhelm Klapper – archiwista, pracownik / urzędnik prowadzący i aktualizujący różne akta
Chausseeaufseher Paul Klepper – urzędnik nadzorujący stan dróg
Natalie Viktorie Schubert, bez konkretnego zawodu, wyznania katolickiego, ur. 25.02.1890
Tochter des Maschinensteigers Paul Schubert – córka sztygara maszynowego (szef oddziału maszynowego kopalni)
der Schlafhausverwalter Bernhard Tworz – zarządca domu noclegowego (pewnie przy kopalni)
—————————-
Nach Mitteilung des Standes-
amt.[es] Oppeln vom 10.04.1940
ist die Natalie Viktorie
Klapper geb. Schubert
am 9. April 1940 in
Oppeln verstorben. Nr.
des Sterbebuches 302 /1940.
Der Standesbeamte

————————-
Zgodnie z informacją USC Opole z dnia 10.04.1940,
Natalie Viktorie Klapper z domu Schubert zmarła
dnia 09 kwietnia 1940 w Opolu.
Numer księgi zgonów 302 / 1940.
Urzędnik stanu Cywilnego

________________
pzdr. Stefan