Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktów zgonu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktów zgonu Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktów zgonu

#30089
To_Jo
Użytkownik

Nr 147
Chorzów, dnia 20 sierpnia 1917

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego
stawiła się dziś znana nam Gertrud Kurek, bez zawodu,
zamieszkała w Chorzowie, Gräfin-Laura-Straße 13,
i zgłosiła,

że robotnik torowy (Streckenarbeiter) Ferdinand Kurek,
wiek 66 lat i 11 miesięcy, wyznania katolickiego,
zamieszkały w Chorzowie z osobą zgłaszającą,
urodzony w Schurgast (Skorgoszcz) powiat Falkenberg (Niemodlin),
wdowiec, syn murarza (Maurer) Franz Kurek i Anna Maria z domu Buchs,
oboje zmarli i ostatnio zamieszkali w Schurgast,

zmarł w Chorzowie w jego mieszkaniu dnia 20 sierpnia 1917 roku o 6:30 rano.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Gertrud Kurek
Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie

________________

Nr 68
Chorzów, dnia 13 kwietnia 1917

Przed niżej podpisanum urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
znana nam Gertrud Kurek, bez zawodu, zamieszkała w Chrzowie,
i zgłosiła

że Anna Kurek z domu Klapper,
wiek 63 lata i 6 miesięcy, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Chorzowie, Gräfin-Laura-Straße 13,
urodzona w Perschkenstein (Grądy) powiat Grottkau (Grodków),
małżonka byłego robotnika torowego (Streckearbeiter) Ferdinand Kurek,
córka cieśli / stolarza (Zimmermann) Joseph Franz Klapper i Luisa z domu Schubert,
oboje zmarli, pierwszy ostatnio zamieszkały w Sosnowice, druga w Königshütte (Królewska Huta)

w obecności zgłaszającej zmarła w Chorzowie w jej mieszkaniu dnia 12 kwietnia 1917 o 10:00 przed południem,

Przeczytano, potwiedzono i podpisano
Gertrud Kurek

Urzędnik stanu cywilnegp
W zastępstwie

=================
pozdr. Stefan