Odpowiedz do: rosyjskie akty slubu

Strona główna Fora Tłumaczenia rosyjskie akty slubu Odpowiedz do: rosyjskie akty slubu

#30110
DorotaK
Użytkownik

Proszę bardzo.

AM nr 90 / 1888 rok
Działo się w osadzie Czeladzi 13/25.09.1888 roku o godz. 12 w południe. Oświadczamy, że w obecności świadków: Konstantego Kowalik, машинветрa (maszynwietra – nie znam znaczenia tego słowa) z Sielca, 33 lata i Jana Podniesińskiego, stolarza z Sosnowca, 31 lat, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Karolem Michałem dwojga imion Jaworek – kawalerem, fabrykantem, urodzonym we wsi Hajduk parafii Królewska Huta Pruskiego Śląska, synem zmarłego Franciszka i żyjącej Franciszki urodzonej Grzechac z pierwszego związku małżeńskiego Jaworek, z drugiego związku małżeńskiego Klapert, 21 lat, w Sosnowcu od 3 lat zamieszkałym
i Zofią Musz/Musch – panną, urodzoną we wsi Burowice* parafii Stronsna* Pruskiego Śląska, córką zmarłego Wincentego i żyjącej Józefy urodzonej Urbańczyk małżonków Musz/Musch, 30 lat, w Sosnowcu od 3 lat zamieszkała na służbie.
Związek małżeński poprzedziło trzykrotne ogłoszenie publikowane w czeladzkim parafialnym kościele, w dniach 21.08/02.09, 28.08/09/09 i 04/16.09 bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że ślubna umowa między nimi zawarta nie była. Religijny obrzęd ślubu sprawowany przez ks. Antoniego Toczyłowskiego, miejscowego wikarego. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany.
* powinno być we wsi Buzowice parafii Pstrążna, na potwierdzenie przesyłam link i do wglądu poz. 33
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/0f11d8b555ecef59eac7c3406cfef998bb68a4db49bc1a424a75cc2afb58251f

AM nr 131 / 1898 rok
Działo się w osadzie Czeladź 19/31.05.1898 roku o godz. 12 w południe. Oświadczamy, że w obecności świadków: Jana Michalik, 32 lata i Jana Droiling, 31 lat, obu fabrykantów z Sosnowca, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Aleksandrem Walentym dwojga imion Jaworek – kawalerem, fabrykantem, urodzonym we wsi Ober Hajduk Pruskiego Śląska, synem zmarłego Franciszka i Franciszki z Grzechoczów z pierwszego związku małżeńskiego Jaworek, z drugiego związku małżeńskiego Klapert, zgodnie z aktem zeznania sporządzonym 01/13.05 tego roku, 28 lat, zamieszkałym w Pogoni
i Antoniną Wieczorek – panną, urodzoną w Kopalni Ksawera parafii Będzin, córką zmarłych Walentego i Anny z Popczyków małżonków Wieczorek hutników, 19 lat, zamieszkałą w Pogoni.
Związek małżeński poprzedziło trzykrotne ogłoszenie publikowane w czeladzkim parafialnym kościele, w dniach 03/15.05, 10/22.05 i 17/29.05 tego roku. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński przez obecnego osobiście przy ślubnym akcie Józefa Wieczorka, brata i opiekuna niewiasty, udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że ślubna umowa między nimi zawarta nie była. Religijny obrzęd ślubu sprawowany przez ks. Mieczysława Frelich, miejscowego wikarego. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany.

Dorota