Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa

#30147
Jan Proski
Użytkownik

Wyrow, am siebenzehnten September tausend acht hundert neunzig und zwei.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute, zum Zweck der Eheschließung:
1. der Bergmann Franz Mazur, der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren den achtzehnten Mai des Jahres tausend acht hundert sechszig und sechs zu Wyrow, Kreis Pleß, wohnhaft zu Wyrow, Sohn des Häuslers Johann Mazur und dessen Ehefrau Barbara geborene Gorol wohnhaft zu Wyrow,
2. die unverehelichte Magdalena Broncol alias Bronslik (ohne besonderes Geschäft), der Persönlichkeit nach bekannt, katholischer Religion, geboren den neunzehnten Mai des Jahres tausend acht hundert sechszig und sieben zu #Wyrow, wohnhaft zu Wyrow, Tochter der unverehelichten Magd Marianna Broncol alias Bronslik, wohnhaft zu Wyrow.
Zeugen …

Dopisek z lewej strony:

# Statt „Wyrow” muß es „Wilkowy” heißen.
Der Standesbeamte …
—————————
Wyry, 17.09.1892
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj, w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1. górnik Franz Mazur, znany co do osobowości, katolickiego wyznania, urodzony 18.05.1866 w Wyrach, powiat Pszczyna, zamieszkały w Wyrach, syn chałupnika Johann Mazur i jego żony Barbara z domu Gorol zamieszkałych w Wyrach,
2. niezamężna Magdalena Broncol alias Bronslik (bez zawodu), znana co do osobowości, katolickiego wyznania, urodzona 19.05.1867 w #Wyrach, zamieszkała w Wyrach, córka niezamężnej dziewki / służącej Marianna Broncol alias Bronslik zamieszkałej w Wyrach.
Świadkowie …

Dopisek z lewej strony:

# w miejsce „Wyrow” powinno być „Wilkowy”.
Urzędnik USC …